Gratis e-Book!

Direct Toegang

Hoe Ga Je Om Met Stress In Het Gezin?

stress vermindering in het gezin Hoe Ga Je Om Met Stress In Het Gezin?Stress management in het gezin is een belangrijk onderdeel voor je gezondheid en welzijn. Een gezin is een grote bron van vreugde, maar  kan ook stress geven.

De rekeningen moeten worden betaald, het huishouden moet worden gedaan, de relaties moeten worden onderhouden…al deze dingen hebben de potentie om stress te veroorzaken in het gezin. Naast dit, heb je ook te maken met de dagelijkse bezigheden. Zoals lange reisafstanden naar je werk, werkstress en/of geldproblemen. Als je weet hoe je met gezinsstress om moet gaan kan het de familiebanden versterken en het je helpen in tijden van crisis. Hieronder staan een aantal oorzaken van gezinsstress:

Combinatie werk en gezin: Als één ouder werkt kan het moeilijk zijn om de dagelijkse huishouden en kinderen opvoeden  te combineren met werk. Als beide ouders werken kan de stress dubbel toenemen.

Financiële stress en geldproblemen: Met hoge werkloosheid en economische onzekerheden kunnen vele gezinnen worstelen met financiële stress. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de vakanties moeten worden gewijzigd of worden uitgesteld. Eetpatronen moeten worden veranderd omdat er minder te besteden is en de verhoogde zorg over rekeningen die betaald moeten worden. Financiële stress is één van de hoofdoorzaken van stress bleek uit een onderzoek onder gezinnen.

Kinderen: Als kinderen te wereld komen, vergt dat veel verandering en aanpassing van de ouders. Sommige ouders die zien dat hun kinderen aan het puberen zijn, houden hun hart vast met knikkende knieën. Het ouder-kind relatie brengt op zichzelf al genoeg uitdagingen en vreugde met zich mee.

Bejaarde ouders: De vraag wat ga je doen met je bejaarde ouders? Ga je hen in een bejaardentehuis plaatsen of ga je hen verzorgen? Dit zorgt ook voor stress voor families en voor diegene die verantwoordelijk is voor het welzijn van de bejaarde ouders.

Er zijn vele andere oorzaken van familie- of gezinsstress dat varieert van onenigheid hoe je je kinderen gaat disciplineren naar balans zoeken tussen werk en gezin.

Gezin en familie stress management tips
Elke gezinsstress management programma moet gebouwd zijn op een sterke gezinseenheid. Met een gezin van tweeverdieners en kinderen die veel buitenschoolse activiteiten hebben is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Zonder een sterke gezinseenheid kan de stress van één gezinslid de potentie hebben dat het hele gezin uit elkaar valt. Een sterke gezinseenheid betekent dat je de problemen samen als gezin oplost. Hieronder staan een aantal manieren hoe je een sterke gezinseenheid kan vormen:

Een sterke gezinseenheid betekent dat je de problemen samen als gezin oplost.

Verhoog je quality time. Hoewel het cliché klinkt, quality time is wat de kinderen het meest verlangen van hun ouders. Tijd met elkaar doorbrengen reduceert ook potentiële problemen dat gezinsstress kan verergen.

Het huishouden samen doen.
Vele handen maken licht werk. Laten je kinderen meehelpen met koken of de bladeren harken in de tuin. Dit zorgt ervoor dat het gezin met elkaar communiceert. Zodoende ontwikkelen je kinderen eigenwaarde en leren ze handige vaardigheden die in hun leven altijd van pas komen.

Probeer op z’n minst één keer per dag samen te eten. Het is belangrijk voor gezinnen om in contact met elkaar te staan. Dit is moeilijk met al die drukke agenda’s. Een goede manier is daarom samen eten. Samen eten geeft je de gelegenheid om de dag door te nemen en toekomstige gezinsactiviteiten te plannen. Zorg ervoor dat elk gezinslid hierbij betrokken is en dat een ieder bijdraagt aan het succes van deze activiteit. Op die manier kunnen alle gezinsleden terugkijken op een leuke ervaring.

Sterke gezinseenheid
Een sterke gezinseenheid helpt om de technieken te ontwikkelen om gezinsstress te managen. Gezinsstress kan soms ook komen tengevolge van individuele stressoorzaken zoals overwerken, verslavingen en/of ziektes dat invloed heeft op het hele gezin. Gezinsstress management tips helpt om gezinsstress te reduceren en de gezinsrelaties te verbeteren.

Bagataliseer de problemen niet van andere gezinsleden
Wat ook de oorzaak van stress is, of het nu je echtgenoot is die laat terug komt van werk of iets onbeduidends als het goudvis van je dochter die doodgaat. Neem diegene serieus die stress ervaart.  Wat stress veroorzaakt bij de ene persoon hoeft niet zo te zijn bij de ander persoon. Als je actief luistert naar het gezinslid en het probleem bespreekt, dan laat je daarmee zien dat wat hen stresseert belangrijk is voor het gezin en je probeert waar mogelijk het probleem op te lossen.

Ga anderen niet de schuld geven
Anderen de schuld geven is geen goede oplossing voor het managen van gezinsstress. Ga in plaats van anderen de schuld geven op zoek naar een oplossing en leer van de fouten. Deze probleem oplossende techniek geeft je de gelegenheid om verschillende opties te onderzoeken. Verder is het zo dat negatieve emoties niet te lang worden geventileerd omdat je bezig bent met het oplossen van het probleem in plaats van iemand anders de schuld te geven.

Herevalueer je verwachtingen
Ouders kunnen hoge verwachtingen van zichzelf hebben zoals:”Ik moet er altijd voor mijn kinderen zijn” of “Alles moet perfect zijn”. Deze verwachtingen kunnen een oorzaak van stress zijn voor ouders. Dit kan ook gelden voor de verwachtingen die ouders voor hun kinderen hebben. Deze kunnen te hoog of te laag zijn. Als ouder heb je miscchien een te hoge of een te lage verwachting van je kinderen. Wat bijvoorbeeld stress oplevert is de slordige kamer van een kind. Een ouder kan verwachten dat de zoon of dochter zijn/haar kamer opruimt. Maar de zoon of dochter kan andere ideeën hebben. De schoolvakantie komt dichterbij en hij/zij studeert voor examens en brengt tijd door in de bibliotheek. Misschien traint hij/zij hard voor een belangrijke wedstrijd. In plaats van boos te worden op je kind, kun je eerst proberen om je te verplaatsen in zijn of haar situatie. De ouder kan dan wellicht inzien dat de zoon/dochter  prioriteit heeft gegeven aan belangrijker verplichtingen en het opruimen van de kamer kan wel even wachten. Verder kunnen ouders zichzelf eraan helpen herinneren dat het niet hun kamer is en dat zij niet in de rommel hoeven te zitten.

Let op je denken
Hoe je denkt kan een hoofdoorzaak zijn van stress. In wat je denkt kun je soms gelijk in hebben, maar ook soms fout. Jouw denken kan vervormd worden als je een eigen draai er aan gaat geven. Als dit negatief is kan het leiden tot het verlies van eigenwaarde en de stress doen toenemen. Als een gezinslid een probleem heeft, ga dan samen zitten en bespreek het probleem. Bij het bespreken van het probleem gaat het gezinslid inzien dat de wereld nog niet vergaat en dat er wellicht positieve kanten aan het probleem zit.

Als een gezinslid een probleem heeft, ga dan samen zitten en bespreek het probleem.

Zorg voor een eerlijke ruzie
Relaties impliceert ook onenigheden en sterke relaties dat goede gezinsstress management toepassen zorgen ervoor dat ze eerlijk ruzieën. Tips voor een eerlijke ruzie: Vermijd veroordelingen door je zin te beginnen met “Jij” in plaats daar van begin met “Ik.” Bijvoorbeeld in plaats van aanvallend te zeggen:”Je bent jaloers en onvolwassen,” begin met, “Ik voel pijn wanneer je vraagt naar mijn vorige relaties.” Vermijdt generalisering zoals “Jij atlijd…” of “Jij nooit…” Focus je op de kwestie. Luister wat er gezegd wordt in plaats van te bedenken wat je hierna gaat zeggen. Afstemmen op de mondelinge en visuele signalen van je partner is belangrijk. Voorkom onnodige, agressieve en oneerlijke opmerkingen waar de ander zich niet tegen kan verdedigen. Mocht dit toch gebeuren gebruik signaalwoorden zodat je partner weet dat hij een dergelijke opmerking heeft gemaakt.

Doe je voordeel mee met de bovenstaande tips, waardoor je stress vermindert en je meer kan genieten van je gezin.

Voor een Stressvrij Leven!

artikelen stress Hoe Ga Je Om Met Stress In Het Gezin?
Bob Pietersz – Ervaringsdeskundige
www.stressvrijleven.com Leef In Volle Vrijheid!
Ontvang het gratis e-boek: ‘Stressvrije Methode’ Klik hier


Wat vind jij? Geef je mening (of stel een vraag)