Gratis e-Book!

Direct Toegang

Stress en Burn-out: Burn-out Symptomen en Oorzaken

stress burnout symptomen oorzaken Stress en Burn out: Burn out Symptomen en OorzakenMensen die veel stress ervaren in hun levensstijl moeten op bedacht zijn dat ze mogelijk in de toekomst een burn-out kunnen krijgen. De term ‘burn-out’ wordt vaak genoemd in de discussies met betrekking tot stress. Maar weet je eigenlijk wel wat een burn-out echt is en wat de oorzaak daar van is?

De term burn-out is relatief een nieuwe term. Herbert Freudenberger was één van de eersten die deze term heeft gebruikt in zijn boek over burn-out. Hij beschrijft burn-out als het uitsterven van de motivatie of stimulans. En met name waar iemands toewijding aan een zaak of een relatie niet de gewenste resultaten oplevert.

Burn-out is geen herkende klinische psychiatrische of psychologische stoornis. Terwijl er sommige gelijkaardige kenmerken zijn tussen burn-out en diagnosticeerbare voorwaarden zoals depressie, ongerustheidsstoornissen of stemmingsstoornissen. Echter is het zo dat burn-out veel meer voorkomt. Er wordt geschat dat 25%-60% van de praktiserende artsen burn-out ervaren! Het is ook minder ernstig, meer tijdelijk qua duur en duidelijk veroorzaakt door situationele stressfactoren in plaats van biologisch gerelateerde chemische onevenwichtigheden. (Het is een soort van niet klinische, minder intense neef van depressie die op bezoek komt en weer weggaat wanneer je de stress in je leven vermindert.) De klassieke symptomen zijn:

burn-out is het uitsterven van de motivatie of stimulans. En met name waar iemands toewijding aan een zaak of een relatie niet de gewenste resultaten oplevert.

Uitgeputte lichamelijke energie: Langdurige stress kan lichamelijk veel energie vreten. Het kan ervoor zorgen dat je je vaak vermoeid voelt of dat je niet langer de energie hebt die je eerder ooit wel had. Je bed uitkomen om nog een dag aan te durven wordt steeds moeilijker.

Emotionele uitputting: Je voelt je ongeduldig, humeurig, onverklaarbaar droevig of je wordt sneller gefrustreerd dan normaal. Je hebt het gevoel dat je niet meer zo gemakkelijk met je leven kan omgaan zoals eerder.

Verminderde immuniteit voor ziekte: Wanneer je stressniveau hoog ligt voor een langdurige tijd, kan jouw immuunsysteem daar onder lijden. Mensen die aan burn-out lijden, krijgen een signaal van hun lichaam dat er iets moet veranderen. De signalen zijn in de vorm van toenamegevoeligheid voor verkoudheid, de griep en andere kleine ziektes (en soms ook grotere ziektes).

Minder investeren in je sociale contacten: Terugtrekken uit je sociale omgeving kan ook een teken zijn van een Arnout. Je hebt het gevoel dat je minder te geven hebt. Je hebt minder zin om leuke dingen te doen of je hebt minder geduld met mensen. Mensen met een burn-out zien de gevolgen ervan ook vaak in hun relaties.

Een meer pessimistische instelling: Als je een burn-out ervaart, is het moeilijker om enthousiast te zijn over het leven. Moeilijker om dingen van je af te laten glijden en moeilijker om optimistisch te zijn in het algemeen. Omdat optimisme een geweldige boost is om stress te bestrijden, is het voor hen die aan burn-out lijden moeilijker om hen uit hun sleur te trekken dan normaal.

Toegenomen Absentie en Inefficiëntie op het werk: Wanneer je burn-out ervaart door je werk, wordt het steeds moeilijker om je bed uit te komen en naar je werk te gaan. Je werk is immers datgene wat je heeft overweldigd. Dit kan een onbewuste verdediging tegen burn-out zijn, maar zij die dit ervaren, zijn geneigd om minder effectief te zijn en blijven vaker thuis. (Dit zou ook het gevolg kunnen zijn van verminderde immuniteit zoals hierboven is besproken).

Wat zijn de oorzaken van een burn-out?
Burn-outheeft veel oorzaken. Je kunt de oorzaken met betrekking tot burn-out indelen in de volgende hoofdcategorieën:
- werkstructuur;
- levensstijl;
- en individuele persoonlijke karaktereigenschappen.

Bob Pietersz
Auteur van het Stress Vrij Leven Programma
www.StressVrijLeven.com

P.S. Ben je nog NIET gestart met het VERBANNEN van Stress uit je leven? Wens je PERMANENT die stress uit je leven te verbannen? Waarop wacht je dan nog? Eén ding is zeker, wanneer je NIETS onderneemt - verandert er ook NIETS.
Start Nu met het Stress Vrij Leven Programma! <<== KLIK HIER!Wat vind jij? Geef je mening (of stel een vraag)