Gratis e-Book!

Direct Toegang

Geschiedenis Over Stress

Een sleutel tot het begrip van de negatieve aspecten van stress is het concept van milieu interieur (de interne omgeving van het lichaam), die door de Franse fysioloog Claude Bernard werd benoemd. In dit concept, beschrijft hij de principes van de dynamische evenwicht. In dynamisch evenwicht is constante standvastige situatie in de interne lichamelijke omgeving essentieel om te kunnen overleven. Daarom moeten externe veranderingen in de omgeving of externe krachten dat de interne balans veranderen moeten worden gecompenseerd, zodat het organisme kan overleven. Voorbeelden van dergelijke externe krachten zijn: temperatuur, zuurstofconcentratie in de lucht, de uitgaven van energie. Daarnaast zijn ook ziekten stressfactoren dat de stabiliteit van het milieu interieur in gevaar kan brengen.

De neuroloog Walter Cannon bedacht de term homeostase om verdere invulling van het dynamisch evenwicht te geven, dat Bernard had beschreven. Walter was ook de eerste die met het besef kwam dat stressoren zowel emotioneel als fysiek kan zijn. Door zijn experimenten toonde hij de “vecht of vlucht” reactie dat de mens en dier vertonen als ze worden bedreigd. Verder heeft Cannon getraceerd dat deze reacties zijn terug te voeren op de afgifte van neurotransmitters uit een deel van de bijnier, de medulla. (neurotransmitters zijn chemische stoffen van het lichaam die boodschappen zenden naar de zenuwen en andersom) Het bijniermerg scheidt twee neurotransmitters, adrenaline en noradrenaline, als reactie op stress. Het vrijkomen van deze neurotransmitters leidt tot de fysiologische effecten bij de vecht- of vluchtreactie, bijvoorbeeld, een snelle hartslag, verhoogde alertheid, enz.

Hans Selye, een andere wetenschapper van vroeger, die bekend is geworden door het bestuderen van stress, breidde de bevindingen van Cannon uit. Hij heeft de hypofyse (een klier aan de onderzijde van de hersenen), opgenomen als onderdeel van het stress lichaam reactiesysteem.  Hij beschrijft de besturing van deze klier in de afscheiding van hormonen (bijv. cortisol), die belangrijk zijn in de fysiologische reactie op stress en bij het andere deel van de bijnieren is dat de zogenaamde cortex. Daarnaast introduceerde Selye de term stress en het definieerde als “wederkerige acties van krachten die plaatsvinden in een willekeurig deel van het lichaam, hetzij fysiek of psychisch.”

In zijn experimenten met ratten ontdekte Selye stress op verschillende manieren. Hij vond typische en voortdurende psychologische en fysieke reacties op de negatieve situaties die op de ratten werden opgelegd. In ratten die waren blootgesteld aan constante stress, merkte hij het volgende op: vergroting van de bijnieren, maagzweren en een verspilling (atrofie) van het immuunsysteem. Hij noemde deze reacties op stress de General Adaptation Syndrome. Hij ontdekte dat deze processen, die adaptief (gezonde, passende aanpassing) normaal waren voor het organisme om stress af te weren, net zoals bij ziekten. Dat wil zeggen, dat als adaptieve processen overmatig zijn, het lichaam kunnen beschadigen. Deze constatering was het begin van het begrip stress. Hierdoor heeft het woord stress een slechte naam gekregen en zijn we steeds meer te weten gekomen waarom stress overbelastend en schadelijk kan zijn.

Voor meer info, ga naar: Gratis E-book Stressvrij Leven

Bob Pietersz
Auteur van het Stress Vrij Leven Programma
www.StressVrijLeven.com

P.S. Ben je nog NIET gestart met het VERBANNEN van Stress uit je leven? Wens je PERMANENT die stress uit je leven te verbannen? Waarop wacht je dan nog? Eén ding is zeker, wanneer je NIETS onderneemt - verandert er ook NIETS.
Start Nu met het Stress Vrij Leven Programma! <<== KLIK HIER!Wat vind jij? Geef je mening (of stel een vraag)