Gratis e-Book!

Direct Toegang

Wat Zijn De Verschillende Soorten Depressies?

Depressieve stoornissen zijn stemmingsstoornissen die kunnen voorkomen in verschillende vormen, net als andere ziekten, zoals hart- en vaatziekten en diabetes.

Drie van de meest voorkomende vormen van depressieve stoornissen worden hieronder besproken. Vergeet echter niet dat binnen elk van deze typen zijn er variaties in aantal, ernst en de persistentie van de symptomen. Er zijn ook verschillen in de manier waarop individuen depressie ervaren op basis van leeftijd.

Depressie
Depressie wordt gekenmerkt door een combinatie van symptomen die op zijn minst twee weken op rij aanhouden, waaronder verdrietig en / of prikkelbare stemming (zie symptomenlijst), dat het vermogen om te werken, slapen, eten en genieten van plezierige activiteiten afneemt. Moeilijkheden bij het slapen of eten kan de vorm hebben van teveel of te weinig van één van beide gedragingen.

laatste voor ten minste twee weken op rij, waaronder verdrietig en / of prikkelbare stemming (zie symptoom lijst), die interfereren met het vermogen om te werken, slapen, eten, en genieten van een eenmaal plezierig activiteiten. Moeilijkheden bij het slapen of eten kan de vorm hebben van teveel of te weinig van een van beide gedrag. Het uitgeschakeld worden door depressie kan een keer, twee keer of meerdere keren gebeuren in een mensenleven.

Dysthymie
Dysthymie is een minder ernstige, maar meestal meer langdurige vorm van depressie in vergelijking met een zware depressie. Het gaat om de lange termijn (chronische) klachten waardoor je nog wel kan blijven functioneren, maar het voorkomt dat de getroffen persoon op “volle kracht” kan functioneren of van het hebben van een goed gevoel. Soms hebben mensen met dysthymie ook last van periodes van ernstige depressie. Combinatie van deze twee types van depressie wordt dubbele depressie genoemd.

Bipolaire stoornis (manische depressie)
Een andere vorm van depressie is een bipolaire stoornis. Dit is een groep van stemmingsstoornissen die vroeger manisch-depressieve stoornis of manische depressie

werden genoemd. Deze kenmerken vertonen een bepaald patroon van erfelijkheid. Wat lang niet zo vaak voorkomt bij de andere vormen van depressieve stoornissen, is dat bij bipolaire stoornissen er cycli van stemmingen zijn, die ten minste een periode van manie of hypomanie hebben en evenals periodes van depressies kunnen hebben.  Bipolaire stoornissen zijn vaak chronisch en permanent. Soms is de stemming schakelaar dramatisch en snel, maar meestal zijn ze geleidelijk.

In de depressieve cyclus, kan de persoon last hebben van enkele of alle symptomen van een depressieve stoornis. In een manische cyclus, kan de persoon ook last hebben van enkele of alle van de symptomen die verderop in dit artikel onder manie kan worden ervaren. Mania raakt vaak het denken, beoordelingsvermogen en sociaal gedrag op een manier die ernstige problemen en schaamte veroorzaken. Zo kunnen willekeurige of anderszins onveilige seksuele praktijken of onverstandige zakelijke of financiële beslissingen worden genomen wanneer een individu zich in een manische fase bevindt.

Een belangrijke variant van de bipolaire stoornissen wordt aangeduid als bipolaire II stoornis. (De gebruikelijke vorm van een bipolaire stoornis wordt ook wel bipolaire I-stoornis genoemd.) Bipolaire II stoornis is een syndroom waarbij de getroffen persoon herhaalde depressieve periodes heeft afgewisseld door wat genoemd wordt hypomanie (mini-hoogtepunten). Deze euforische toestanden bij bipolaire II  voldoet niet volledig aan de criteria voor de volledige manische periodes die optreden bij een bipolaire 1.

Bob Pietersz
Auteur van het Stress Vrij Leven Programma
www.StressVrijLeven.com

P.S. Ben je nog NIET gestart met het VERBANNEN van Stress uit je leven? Wens je PERMANENT die stress uit je leven te verbannen? Waarop wacht je dan nog? Eén ding is zeker, wanneer je NIETS onderneemt - verandert er ook NIETS.
Start Nu met het Stress Vrij Leven Programma! <<== KLIK HIER!Wat vind jij? Geef je mening (of stel een vraag)