Gratis e-Book!

Direct Toegang

Ontwikkeling Van Stress

ontwikkeling stress stressgedrag Ontwikkeling Van StressStress komt niet zo maar uit de lucht vallen. Voordat men daadwerkelijk stress ervaart, is er een heel proces vooraf gegaan. We beschrijven hier de vijf stadia van gezond naar stress en zelfs naar een burn-out.

1. Normaal gedrag
Bij normaal gedrag zijn je reacties op spanningen effectief. Je kunt jezelf binnen redelijke grenzen in balans houden. Bij grote stresssituaties zoals het overlijden van een bekende kan het zijn dat
je tijdelijk uit balans bent, maar je sociale contacten en je eigen veerkracht kan ervoor zorgen dat het weer in balans wordt gebracht.

2. Stressgedrag
Als de spanning groter wordt, dan wordt je te lang blootgesteld aan verscheidene stressoren. Je gaat neigen naar stressgedrag en dat kenmerkt zich dan ook door het minder effectief worden van je gedrag en jouw reacties op de stressoren. Je slaapt slechter, vaker moe en je hebt minder zin in dingen. Je kunt prikkelbaarder zijn, je wordt vatbaar voor griep, verkoudheid enz. Als dit zo aanhoudt dan ga je langzaam over naar de volgende fase.

De 5 stadia van gezond naar stress.

3 Verdedigingsmechanisme
In deze fase ben je niet meer echt productief. Jouw reacties op stressoren zijn buiten proporties. Bij normaal gedrag was je nog in staat om je eigen reacties te kiezen, in het verdedigingsmechanisme lukt het je niet meer om je eigen reacties te kiezen. Je vervalt elke keer weer in hetzelfde gedrag. Je legt de schuld bij een ander of je ontkent het bestaan van het probleem.

4 Preneuroses
Bij deze fase verval je in gedrag dat eigenlijk niet bij jou hoort. Je zou het als “types” kunnen omschrijven. Bijvoorbeeld chaoot, controleur, pietje precies, huilebalk enz. Je bent dan verkrampt in dat gedrag. Je reageert steeds minder op wat er uit de omgeving op je af komt. Je reageert op de automatische piloot. Wat voor soort gedrag je gaat vertonen, hangt af van jouw persoonskenmerken. Kiezen op bewust niveau is in dit stadium eigenlijk geen sprake meer.

5 Psychosomatiek, neurose, burn-out
Je gedrag is niet meer effectief om jezelf in balans te houden. Op deze manier ga je snel achteruit. Zodoende kun je vervallen in een burn-out en ben je volledig uitgeput.

Bob Pietersz
Auteur van het Stress Vrij Leven Programma
www.StressVrijLeven.com

P.S. Ben je nog NIET gestart met het VERBANNEN van Stress uit je leven? Wens je PERMANENT die stress uit je leven te verbannen? Waarop wacht je dan nog? Eén ding is zeker, wanneer je NIETS onderneemt - verandert er ook NIETS.
Start Nu met het Stress Vrij Leven Programma! <<== KLIK HIER!Wat vind jij? Geef je mening (of stel een vraag)