Gratis e-Book!

Direct Toegang

De Vijf W’s

Risico’s aanpakken
Mocht je vragen hebben over RSI, of je denkt dat er iets aan je werkomstandigheden zou moeten veranderen, ga dan altijd eerst met je manager praten. Bij het aanpakken van RSI bij beeldschermwerk gaat het voornamelijk om de volgende vijf W’s:

De vijf W’s
Werktaken, werktijden, werkdruk, werkhouding en werkplek kunnen elk op hun eigen wijze optimaal gemaakt en gehouden worden. Voor de instelling van stoel, houding en werkplek zijn er specifieke instructies.

Werktaken
Afwisseling in beweging en houding is belangrijk bij het voorkomen van RSI. Dit wordt vaak bepaald vanuit de taakinhoud van het werk. Daarom zijn, behalve een brede en afwisselende functie, ook voldoende regelmogelijkheden en de mate van zelfstandigheid betreffende de werkindeling belangrijk. Aanpak: zorg voor een takenpakket met voldoende spreiding over de dag en met voldoende individuele regelmogelijkheden. Zorg ervoor dat je naast het beeldschermwerk voldoende afwisseling hebt van taken.

Werktijden
Van belang is dat niet te lang achter elkaar dezelfde taak wordt uitgevoerd. In functies met een groot takenpakket is vaak al voldoende afwisseling aanwezig. Maar bij eenzijdige taken is er onvoldoende afwisseling, hier dienen regelmatige pauzes ingelast te worden. Er zijn drie niveaus van pauzes mogelijk:
- micropauzes op de werkplek zelf (seconden tot enkele minuten);
- korte rustpauzes waarbij de werkplek wordt verlaten en/of elders werkzaamheden worden verricht (vijf tot tien minuten);
- beperking van de duur van het werk (in uren).
Aanpak: Veel computers hebben een programma waar pauzes kunnen  worden ingesteld. Maak gebruik  van deze programma’s.

Werkdruk
Een hoge-, maar ook een te lage werkdruk kan RSI-klachten veroorzaken. De oorzaak van werkdruk kan liggen in de hoeveelheid werk.
Maar ook in o.a.:
- de relationele sfeer met collega’s en leidinggevenden;
- de aard van de medewerker (assertiviteit)
- de taak (deadlines) of in de afstemming van de capaciteiten van de medewerker;
- de taakvereisten (scholingsbehoefte)
Bij iedere oorzaak is een andere aanpak nodig. In het algemeen is de aanpak een combinatie van maatregelen zoals besproken bij werktaken en werktijden en van de kwaliteit van de communicatie tussen medewerkers en leidinggevenden.
Aanpak: als de werkdruk hoog is werkt men niet alleen meer gespannen, maar ook sneller en langer. Bovendien schiet de noodzakelijke afwisseling erbij in. Een te lage werkdruk kan ook leiden tot een gespannen houding. Dit kan RSI tot gevolg hebben. Zorg daarom, samen met leidinggevende en eventueel collega’s, voor voldoende regelmogelijkheden om werkdruk te voorkomen.

Werkhouding
Een verkeerde werkhouding kan RSI-klachten veroorzaken. In essentie gaat het bij werkhouding om de houding van nek, schouders, onderarmen, polsen en handen. Voorbeelden van een verkeerde werkhouding zijn: gespannen houding, verkeerde stand van de pols, het in de aanslag houden van de vingers, kracht gebruiken tijdens het typen en muizen, het heel snel (dubbel)klikken en extreme spreiding van de vingers.
Aanpak: belangrijk is een ontspannen houding van bijvoorbeeld nek en schouders, waarbij verschillende werkhoudingen worden afgewisseld. Zorg dat je recht achter je beeldscherm zit. Gebruik polsen, handen en vingers in een neutrale houding. Softwarematig kan worden ingegrepen, zodat naast besturing met de muis ook bediening van de software met functietoetsen mogelijk is. Zorg ervoor dat je voldoende voorlichting krijgt over het optimale gebruik van je werkplek.

Werkplek
Belangrijk is een optimale afstemming van de werkplek op de taak en de medewerker. Vaak wordt gedacht dat verbetering van de werkplek het meeste effect heeft om RSI-gerelateerde klachten te voorkomen. Preventief gezien is een goede beeldschermwerkplek echter niet meer dan een randvoorwaarde. Bij een minder optimale werkplek zal men echter eerder klachten krijgen. Voor mensen met RSI-klachten in fase 2 of 3 is een ergonomisch optimale werkplek essentieel.
Aanpak: zorg voor een ergonomisch optimale werkplek, inclusief zaken als verlichting en klimaat. Let ook op de instellingen van je stoel, bureau en beeldscherm. Stel de apparatuur waarmee je werkt in op je situatie. Creëer tijdens het typen en/of muizen een zo ontspannen mogelijke werkhouding, waarbij de grootte van de (statische) belasting zo veel mogelijk wordt beperkt, bijvoorbeeld door de ellebogen op een juiste wijze te ondersteunen. Stel de aanwijzer van de muis op het scherm niet te snel in. Stel ook het dubbelklikken niet te snel in.

Bob Pietersz
Auteur van het Stress Vrij Leven Programma
www.StressVrijLeven.com

P.S. Ben je nog NIET gestart met het VERBANNEN van Stress uit je leven? Wens je PERMANENT die stress uit je leven te verbannen? Waarop wacht je dan nog? Eén ding is zeker, wanneer je NIETS onderneemt - verandert er ook NIETS.
Start Nu met het Stress Vrij Leven Programma! <<== KLIK HIER!Wat vind jij? Geef je mening (of stel een vraag)